CCOR Seminar – Róbert Oláh-Gál

This talk will be held in Hungarian.

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, C épület, C.7.714 terem

Időpont: Április 25. (csütörtök), 13:00

Előadó: Dr. Oláh-Gál Róbert, a Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Karának adjunktusa, Gazdaságtudományi Kar (Bolyai-kutató, matematikatörténész)

Az előadás címe:

Párhuzamok Bolyai János és Farkas Gyula életében, munkásságukban és hatásukban

Absztrakt:

Előadásomban párhuzamba szeretném állítani Bolyai János és Farkas Gyula életét, munkásságukat és hatásukat.

Tevékenységem és kutatatásaim főleg Bolyai Jánoshoz kapcsolhatók, így jutottam el Farkas Gyulához is.

Bolyai János által lett a magyar matematika világhírű és szintvonalú, és a Sors párhuzamában, Farkas Gyulát tekinthetjük a magyar operációkutatás megteremtőjének.

Egy másik érdekesség, hogy annak ellenére, hogy nekünk, magyaroknak nagyon fáj, hogy Gauss nyilvánosan nem írt semmi elismerő sorokat Bolyai Jánosról, Farkas Gyula híres lemmáját is amerikai tudósok kellett felfedezzék.  És haláluk után is mindkét tudóst a hálás vagy hálátlan utókor kellett felfedezze.  Hagyatékuk kutatása is hasonló. Farkas Gyulának is keressük a kézirati hagyatékát.

Ki szeretnék térni, Farkas Gyula szerepére a Kolozsvári Egyetemen, néhány gondolatát szeretném megidézni a rektori beszédéből, és Réthy Mórral való levelezésére. És ki szeretném hangsúlyozni, hogy Réthy Mórnak köszönhető, hogy Farkas Gyula Kolozsvárra került! Mert Farkas Gyula tudósi tevékenysége Kolozsváron teljesedett ki!

Szakirodalom, háttéranyagok:

  • Oláh-Gál Róbert: Az értől az óceánig: Réthy Mór (1846-1925) akadémikus élete és munkássága. MATI Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, 2013., ISBN 978-615-5365-04-1, 222 pg.
  • Illés Tibor – Oláh-Gál Róbert: Farkas Gyula nyomában: Szemelvények egy természettudós életéből és tudományos hatásából, Érintő, E-matlap, 2017 JÚNIUS, TUDOMÁNY – TÖRTÉNET – MI IS…?

http://www.ematlap.hu/index.php/tudomany-tortenet-2017-06/506-farkas-gyula-4

  • Oláh-Gál Róbert: Szemelvények Réthy Mór levelezéséből, Polygon, Szeged vol. XX. Nr. 2., 2012., pp.5-10. ISSN 1215-3044.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az előadást online közvetítjük. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a közvetítés során nem professzionális eszközöket használunk, így a közvetítés minőségére nem tudunk garanciát vállalni.

Ha online szeretne csatlakozni, jelezze április 25-én 8:00-ig az anita dot varga at uni-corvinus dot hu címen.